Privacy Policy

Dit is de website van Toerisme Waasland VZW 

Adres: Lange Resktraat 30, 9100 Sint-Niklaas 
Ondernemingsnummer: BE 0410989691 

Bescherming van uw privacy – verantwoordelijke verwerker 

Toerisme Waasland VZW wil de toepasselijke wetgeving aangaande uw privacy zorgvuldig naleven, met name de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

Toerisme Waasland VZW is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens in de zin van de wet van 8 december 1992. 

In deze Privacyverklaring worden naast ons privacybeleid de praktijken en keuzes beschreven die u kunt maken over de manier waarop uw gegevens online worden verzameld en hoe deze worden gebruikt. Deze verklaring is gemakkelijk te vinden op onze startpagina en onderaan elke pagina van de Toerisme Waasland-website. 

1. Toelating tot verwerking van persoonsgegevens 

Het staat u vrij onze sites te bezoeken, informatie in te winnen over de Waaslandse toeristische producten en onze diensten, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten, zonder ons uw persoonlijke informatie te verstrekken. 

Verkiest u toch om ons uw persoonlijke informatie mee te delen, dan zullen wij deze informatie vertrouwelijk verwerken conform de huidige bepalingen en conform de wettelijke nationale en internationale voorschriften. 

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan Toerisme Waasland geeft u ons uitdrukkelijk de toelating om deze persoonsinformatie te verwerken voor de hieronder vermelde doeleinden. 

2. Vertrouwelijke verwerking van uw persoonsgegevens 

Onder "verwerken" verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz… 

De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens vertrouwelijk verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999). Zo zal er geen enkele persoonsinformatie die u aanbelangt, zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat uw toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben of zonder dat u het doel van deze verwerking kent. 

 3. Doel van de registratie en verwerking van persoonsgegevens - Privacybeleid 

Toerisme Waasland VZW hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt. 

Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden: 

  • In het kader van onze communicatie met u. 

  • Voor het beheer van het contactenbestand, de ontsluiting van de productinformatie en het uitvoeren van marktstudies. 

  • Om u te informeren over de nieuwe kenmerken, nieuwe diensten en toeristische producten in het Waasland. 

Toerisme Waasland VZW kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website die u naar onze website leidde, of waarlangs u onze website verlaat. Zo kunnen we de website permanent optimaliseren voor de gebruikers. 

4. Mogelijkheid tot raadpleging en/of correctie 

U heeft recht op toegang tot uw persoonsgegevens in ons bezit. U kunt ook kosteloos alle incorrecte gegevens laten rechtzetten. In beide gevallen hoeft u enkel een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een brief naar: 

Toerisme Waasland VZW 
Lange Rekstraat 30, 9100 Sint-Niklaas 

Voeg steeds een fotokopie van uw identiteitskaart toe, zodat Toerisme Waasland VZW op gepaste wijze kan nagaan of uw aanvraag gegrond is. 

5. Recht van verzet 

Wenst u zich te verzetten tegen enige verdere verwerking van uw gegevens door Toerisme Waasland VZW, mail dan uw aanvraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of stuur een brief naar: 

Toerisme Waasland VZW 
Lange Rekstraat 30, 9100 Sint-Niklaas 

 6. Vragen en klachten 

Voor enige andere vraag of klacht in verband met het gebruik van persoonsgegevens, kunt u een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een brief naar: 

Toerisme Waasland VZW 
Lange Rekstraat 30, 9100 Sint-Niklaas 

In geval van een klacht zal Toerisme Waasland VZW alles in het werk stellen om redelijke maatregelen te nemen ten einde gevolg te geven aan uw bezorgdheid over de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien wij er niet in slagen een bevredigend antwoord te geven op uw klacht, kunt u zich altijd richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139 – 1000 Brussel. 

Proclaimer 

Dit is de website van Toerisme Waasland VZW 

Adres: Lange Rekstraat 30, 9100 Sint-Niklaas 
Ondernemingsnummer: BE BE 0410989691 

Toerisme Waasland is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. We doen er alles aan om de informatie actueel en juist te houden.  

Merkt u dat er iets niet klopt? Laat het ons dan weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Auteursrechtelijke bescherming en bronvermelding 

Alle teksten en illustraties op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt ze afdrukken voor privé-gebruik. Een bredere verspreiding kan enkel na toestemming van de Toerisme Waasland vzw. U kunt citeren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron. De lay-out en de functionaliteit van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. 

Publicatie van officiële teksten 

De publicatie van officiële teksten heeft geen officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst, tenzij anders aangegeven. 

Externe links en partnersites 

URL’s (of links) die worden opgenomen in de website of andere elektronische communicatieportalen, welke niet onder feitelijke controle staan van Toerisme Waasland vzw, zijn geheel op eigen verantwoordelijk aan te klikken en te bezoeken door de Gebruiker.